Коњички клуб ДОНА:

Улица: Симче Настевски бб, Радишани, Скопје
Телефон: 070 394-423
е-пошта: kkdona@gmail.comпоголема мапа